Å skaffe egen hest

Det er mange som ønsker seg sin egen hest, men dette er ikke et valg man bør ta over natten. Å eie en hest er noe helt annet enn å leie en hest til rideturer. Når man eier en hest, har man ansvar for hesten hele døgnet, hver eneste dag. Man må måke møkk, sørge for mat og stelle hesten, og dette krever både tid og penger. Hvis man skal skaffe en hest, må man tenke nøye gjennom det. Man må vurdere om man har tid og råd, og om man er villig til å jobbe så mye som det kreves.

Dersom man ønsker seg en hest, kan det være lurt å ha en hest på halvpensjon først. Da får man prøvd seg, uten at man tar altfor stor risiko. Senere kan man ha en hest på helpensjon, og dersom dette også går bra, kan man vurdere å kjøpe en hest selv. Det er viktig at hele familien er enig når man skal kjøpe en hest, slik at det er flere som kan dele på ansvaret for hesten. Det kan også være lurt å ha hesten stallet opp et sted der det er hestekyndige folk. Dette er spesielt viktig dersom man aldri har eid hest før.