Trav

Travsport er den mest populære hestesporten i Norge. I travløp er hestene påspent en sulky, som er en liten, lett vogn med to hjul. Kusken sitter i sulkyen og styrer hesten. Hesten har bare lov til å trave. Dersom den slår over i galopp, må kusken trekke seg ut av feltet, og få hesten tilbake i trav. Travløp kjøres på travbaner, og er ofte såkalte totalisatorløp, det vil si løp der publikum kan satse penger på hestene de tror vil vinne.

I de nordiske landene konkurreres det både med kaldblodstravere og varmblodstravere, mens det i resten av verden nesten bare brukes varmblodshester til travløp. De fleste totalisatorløpene i Norge kjøres med hester, men det har også blitt populært med ponnitrav. Ponnitrav arrangeres for å øke rekrutteringen til sporten, og kuskene i ponnitrav kan være fra 8 til 18 år gamle. Travsporten stammer fra USA, der man kjørte løp allerede tidlig på 1800-tallet. Det første travløpet i Norge ble arrangert i 1832.