Rideskoler i Norge

Det finnes rideskoler over hele landet. Noen av dem er autoriserte, andre er ikke autoriserte. En autorisert rideskole eller rideleir må oppfylle noen generelle krav. Autoriserte anlegg skal være godkjent av veterinær, hestestellet skal overses av en kvalifisert person, og opplæringen skal skje med en autorisert ridelærer. Det stilles også krav til sikkerhet og anlegget som brukes. Man finner en oversikt over autoriserte rideskoler og rideleire på nett, både for sitt nærområde, og for resten av landet.

Rideskolene får også utdelt stjerner. Skolene må oppfylle visse vilkår for å få hver enkelt stjerne. De beste skolene og rideleirene får tre stjerner. Når man velger opplæring på en autorisert rideskole, får man den beste opplæringen. Man er sikret at læreren er utdannet, og at skolen drives på en skikkelig måte. En rideskole må selv søke om autorisasjon. Selv om en skole ikke har autorisasjon, betyr altså ikke det at skolen er dårlig eller driver uforsvarlig. Det betyr bare at de ikke har søkt om å bli autorisert. Mange rideskoler vil gjerne ha autorisasjon, ettersom dette er et kvalitetsmerke som viser at de er godkjent.